Thursday, June 30, 2022

Lyrics of Vintersorg - Hednaorden (Hedniskhjärtad - 1998)

Hednaorden
(Vintersorg)

I ekot av fäders stolthet
Vår hednaorden väpnar sig till kamp

Att bardas med kristus veka bröder
Ett blot till gudamakters ära
Nu hammarslagen rungar över skyn
Med högaktning vi hyllar våra anor

Mmed ravnakungens bävsamma kraft
Och styrka till sinnet av mjödets sötma
Vi skola handkraftas och dräpa
Himmelrikets svaglynta gesällHednisk i hjärteblodet
Lekamen sjuder av stridslust och hat
Segertåget sveper genom Svea Rike
Nordens söner, framåt
Ty yverboren är vår ätt

Hillebard och slipat stål
Dränkta i det tunna kristemannablod
Vår naturdyrkan förenar tro och handling
Och himlens fall är vår frälsning

No comments:

Post a Comment

Lyrics of Tom Francis - Rise

Ever Last (Tom Francis) So round and round You go spinning like a record Underneath the needle in my heart And upside down Is where I find m...