Sunday, January 22, 2023

Lyrics of Suboi - BET ON ME (Official Music Video)

Bet on me
(Suboi)

Baby anh đâu cần nói
Bet on, bet on, bet on me
Giờ ta vui như chiêm bao
Baby anh đâu cần nói
Lắng nghe, lắng nghe trái tim em
Giờ ta vui như chiêm bao

Baby anh đâu cần nói (Nói đi!)
Bet on, bet on, bet on me
Giờ ta vui như chiêm bao

Baby anh đâu cần nói (Nói đi!)
Lắng nghe, lắng nghe trái tim em
Giờ ta vui như chiêm baoBaby anh đâu cần nói
Bet on, bet on, bet on me
Giờ ta vui như chiêm bao

Baby anh đâu cần nói
Lắng nghe, lắng nghe trái tim em
Giờ ta vui như chiêm bao

Baby anh đâu cần nói
Lắng nghe, lắng nghe, lắng nghe
Lắng nghe trái tim em
Lắng nghe, lắng nghe, lắng nghe
Lắng nghe trái tim em

Em yêu Gemini, không sai, yeah
Body như bonsai, không ai, yeah
Em yêu thêm đôi vai, đôi vai, đôi vai (Đôi vai)
Flow Van Gough bài này là Starry Night yah yah

Em, thức đến sáng, wrote about them suckers (Them suckers)
Phí thời giờ
Tiết kiệm thời gian như drama Unplugger! (Ờ)
Khi âm nhạc play, sao đi đây?
Mắt khói vẫn nâu, đôi môi cay
Thế, mới viết một lá thư cho anh
Thương đôi vai chịu khó đôi chân nhanhTa cùng rong chơi cùng nắng chói qua đôi môi anh yeah
Vui nhìn thế giới bên nhau it’s ok yeah yeah yeah

Baby anh đâu cần nói
Lắng nghe, lắng nghe, lắng nghe
Lắng nghe trái tim em
Lắng nghe, lắng nghe, lắng nghe
Lắng nghe trái tim em
(Lắng nghe, lắng nghe)
(Lắng nghe, lắng nghe trái tim em)

Yah, yah, yah
Yah, yah, yah
Yah, yah, yah

Khi nào?
Khi nào em nhìn thấy vẻ mặt đìu hiu nào? (Khi nào, khi nào?)
Khi nào, khi nào, khi nào? (Em nhìn thấy)
Khi nào em nhìn thấy vẻ mặt đìu hiu nào? (Khi nào em nhìn thấy?)

Khi nào, khi nào, khi nào, khi nào, khi nào?
Khi nào em nhìn thấy yeah?
Khi nào em nhìn thấy baby?
Khi nào, khi nào?
Em nhìn thấy, thấy
Yeah yeah

No comments:

Post a Comment

Lyrics of Hussle and Motivate - Nipsey Hussle (Official Video)

Afraid (Attitude) What they say what they say what they say You speak out all you feel is defiance All you need is some self-reliance Cuz th...